התחבר
שלום, אורח
א ב ג ד ה ו ש
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
עדכונים אחרונים

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 92 ימים:
מאמר חדש - סמל חדש לנוער העובד והלומד!

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 97 ימים:
מאמר חדש - המילים שלך משנות

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 112 ימים:
מאמר חדש - טופס הצטרפות "תמיד בתנועה"

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 112 ימים:
מאמר חדש - תודה שהצטרפת

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 123 ימים:
מאמר חדש - הזמנה מיוחדת לערב מספרים סיפורים - לקראת יובל ה-100 לתנועה

מאמר חדש פורסם באתר התנועה לפני 190 ימים:
מאמר חדש - לא מפזרים, מדריכים!

מתנועת נוער לתנועה חינוכית המשפיעה על דמותה של החברה הישראלית

"זכות גדולה היא, לפנינו הסתדרות נוער מיוחדת במינה, מקורית, היא צמחה על קרקע ארץ ישראלי. לא שיש לה אידיאולוגיה בעלת גושפנקה מקורית, אלא שהיא צמה פרי מצבו וצרכיו של הנוער העובד שבארץ, פרי הדאגה לסבלותיו, לגורלו ולחינוכו. היא פנתה לחוגי נוער דל ועזוב ביותר, אשר כל מחנך וכל מארגן נוער היה מואס בהם, והביאה את חניכיה למדרגה של בוני-נען, של אנשי גינוסר, של כובשי עצמם לעבודת הים. הרי זה יבול חינוכי. היא ממזגת נוער מיוצאי פולין, מעדות המזרח, מיוצאי גרמניה, מבני המשקים. היא לא קיבלה שום דבר מן המוכן, היא ודאי לא ידעה בתחילתה אם תוכל להעלות את חניכיה למפעלים חלוציים וכיבושיים, אך מתוך שעבדה את עבודתה באמונה, מתוך שהאזינה לחיי הנוער העמל יום- יום, מתוך שפתחה לפניו אשנבים לחיי תרבות לחיי-עם, למחשבת העבודה, ליצירת האח הגדול - הצליחה להעלות את הנוער שלבים שלבים, נטעה בליבו את הכרת ערכו ורצון העפלה והביאה אותו לידי כיסופים ליצירה חלוצית וברבים מאלה שעברו בית ספר זה של הנוער העובד יכולים אנו להתברך ."

- ברל כצנלסון

תנועת הנוער העובד והלומד, התנועה הגדולה והמגוונת בין תנועות הנוער בישראל, הוקמה ב- 1924 על קרקע ארץ ישראלית, על ידי בני נוער עובדים, דלים ועזובים שהתאגדו להגן על עבודתם וזכויותיהם.

בתנועה כיום מאות סניפים, קינים ומועדונים בכל רחבי הארץ: מקרית שמונה ורמת הגולן בצפון ועד אילת בדרום. בתנועה חברים עשרות אלפי חניכים יהודים, ערבים ודרוזים, נערים עובדים ולומדים, מהעיר, עיירת הפיתוח, הקיבוץ והמושב, נערים מנותקים ונערים עולים. כל אלו מודרכים ומלווים באופנים המתאימים להם ופועלים להידוק הקשר הפנים-תנועתי.

האיגוד המקצועי לנוער הוא הארגון היציג על פי חוק של הנערים העובדים בישראל. הוא עוסק בארגונם, חינוכם, ליווי מקצועי, הגנה על זכויותיהם והבראה לנערים העובדים. האיגוד המקצועי מקיים מערכת הכשרה מקצועית תוך שיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים וממלכתיים. התנועה פועלת בקרב אלפי נערים ונערות אשר נשרו ממעגל הלימודים והעבודה, ומפעילה מרכזי למידה ובתי ספר במסגרת רשת חינוכית-טכנולוגית אשר יוסדה כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של נוער זה.

בקינים העירוניים, בקינים הערבים והדרוזים, בקיבוצים ובמושבים מתקיימת פעילות חינוכית מגוונת וענפה ובתוכה סמינרים והשתלמויות, מחנות וטיולים לצד העשייה המקומית היומיומית. במקומות אלו קיים דגש מרכזי על המעורבות בחברה הישראלית. החניכים רואים בפעילות הקהילתית סביבם יעד חשוב ויוצאים מסניפיהם להדרכה והפעלת מרכזים וקינים במקומות המאופיינים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, תוך אמונה בזכותו של כל ילד ונער בישראל לקבל חינוך ערכי ברוח תנועת הנוער העובד והלומד.

חניכי התנועה בקינים הערביים מתחנכים באווירה החותרת לשלום ולדמוקרטיה, המחנכת לעזרה לזולת והמדגישה את החתירה המתמדת של התנועה לשוויון זכויות מלא בתוכה ובחברה הישראלית בכלל. התמודדות זו, אף שאינה פשוטה, נותנת פירות חשובים: חלק מהחניכים שבגרו בקן, ממשיכים לפעול בהתנדבות ולתרום מזמנם, מניסיונם ומערכיהם לצעירים הבאים בעקבותיהם.

בני המושבים והקיבוצים החניכים בתנועה מקיימים ביישוביהם פעילות עניפה. זאת - למרות היותם של רוב הישובים מרוחקים ממרכזי האוכלוסייה, קטנים במספר התושבים ורובם אף בקווי העימות על גבולות המדינה. תרומתם באה לידי ביטוי מיוחד ככאלו וכמיצגי האתגר ההתיישבותי לחניכי התנועה האחרים.

בקינים הדרוזיים קיים ניסיון קבוע לשלב את המסורת הדרוזית הייחודית עם הפעולה התנועתית השוטפת. התנועה פועלת ברוב ישובי הדרוזים בישראל ומהווה גורם משמעותי בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

התנועה מקיימת פעילות רציפה בקינים בחמ"ע (ברה"מ לשעבר) אשר מעודדים ומכינים את הנוער לעלייה לארץ. הפעולה החינוכית השוטפת בקיני התנועה כוללת פעולה מתמשכת לקרב א בני ובנות העולים לפעילות עם ילידי הארץ. סמינר המדריכים הצעירים מכשיר כל שנה כ- 200 מחברי השכבה הבוגרת הבוחרים למקד את עשייתם בתחום קליטת העלייה ובני העולים.

עמוד תווך חינוכי עליו מושתתת התנועה הוא מפעל חוות ההכשרה: בוגרי י"ב אשר דחו את שירותם הצבאי וחיים כקבוצות בעיירות הפיתוח ובערים. חברי הקבוצות הללו מתנדבים לפעילות חינוכית בלתי פורמלית בקיני התנועה, במרכזים קהילתיים, מועדוניות, מרכזי קליטת עלייה, פועלים בקשר הדוק עם בתי ספר רבים ועוד.

במהלך השנה פועלים חברי הקבוצות לא רק כמחנכים אלא גם כחניכים: התהליך שעברו בתנועה ממשיך לשים דגש גם במהלך שנת התנדבות זו ואחריה על הקשרים בין החברים, על הלמידה האיכותית ועל השותפות החברתית והכלכלית.

בוגרי חוות ההכשרה ממשיכים את מסלולם המשותף גם במסגרת צבאית כגרעינים בנח"ל - חיל השם לעצמו ייעוד משימתי ובטחוני כאחד. במהלך השנים הלך והתפתח המסלול הצבאי כך שיתאים לצרכי המדינה המשתנים. היום ניתן לראות יותר פעילויות משימתיות-קהילתיות בשכונות ובעיירות הפיתוח לצד הפעילות הצבאית השוטפת. בתום המסלול משתלבים חברי הגרעינים באפיקים חינוכיים ומשימתיים בישוב בו הם חיים ובמסגרת התנועתית.

מרח"ב - מחדשי רעיון החלוץ בישראל : מתנועת הנוער צמחה ועלתה בסוף שנות ה- 80 תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד. חבריה הם בוגרי התנועה בני 22-30 אשר בחרו להקים ולחיות בצורות חיים שיתופיות התיישבותיות בעיר ובכפר ולפעול במישורי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. קבוצות כאלה חיות בערים, בעיירות ובקיבוצים לאורכה ולרוחבה של הארץ ואף הקימו לאחרונה שני קיבוצים צעירים - רביד ואשבל.

התנועה היא תנועת בת להסתדרות העובדים הכללית החדשה. ככזו - שואפת התנועה לקבל לשורותיה כל מי שחפץ להצטרף ללא תנאים מוקדמים. 'הבונים דרור' העולמית היא תנועה אחות לנו ואנו מקיימים קשרים עם איגודים מקצועיים לנוער ותנועות וארגוני נוער סוציאליסטיים ברחבי העולם.

משימתה של התנועה לקראת האלף הבא היא פיתוחם של דגמי חיים שתפניים (נוספים לקיבוץ), סיוע למגזרים החלשים, קליטת רבבות בני הנוער העולה והמשך מאבק על דמותה של החברה הישראלית כחברה צודקת יותר, שוויונית יותר, דמוקרטית, סובלנית, ציונית ושוחרת שלום. כל זאת בתנאים של משבר חריף המאיים על עצם שלמותה של החברה הישראלית.

תנועת הנוער העובד והלומד של שנות ה- 2000 הינה גוף דינאמי, המסוגל לבנות ולהקים מסד פעילות חדש - רב גילאי ואיכותי, הנוגע ברוב חלקי האוכלוסייה ברחבי הארץ ומצמיח שוב את מימדי השיתוף, ההתנדבות והעשייה החברתית בישראל לקראת חזון וחלום נשאפים של חברה ישראלית טובה יותר.

מטרות התנועה :

  1. בוגר הרואה את האדם ואושרו כיסוד מרכזי בהוויה ומקיים אורחות חיים המבטאים אמונה זו.
  2. בוגר בעל עמדות דמוקרטיות וסוציאליסטיות.
  3. בוגר הרואה את מסורת ישראל כמקור השראה ולא כמקור סמכות.
  4. בוגר שהאחריות האישית והטלת הספק הינם יסודות בגיבוש תפיסת עולמו ומימושה.
  5. בוגר המבסס את קיומו החומרי והתרבותי על עשייה אישית.
  6. בוגר המעורב ופעיל בתהליכי שינוי חברתיים בכיוון אמונותיו ותפיסותיו.
  7. בוגר השואף להגשים עצמו במדינת ישראל ושותף לתהליכי בנייתה והגנתה.
  8. בוגר השואף להגשים עצמו במסגרת הקיבוץ או במסגרות שיתופיות סוציאליסטיות אחרות.