התחבר
שלום, אורח
צייצו את זה

טלפונים חשובים

  תפקיד טלפון פקס שלח מייל
ראשי        
  מרכזייה - בית הנוער העובד והלומד 03-512512503-5125125 03-512511603-5125116 noal@noal.co.il
  מוקד הרשמה באינטרנט קישור/    
  מוקד - תשלומים באשראי 03-512310ק03-512310003-5123100    
  מוקד - החזרים באשראי 03-51232303-512323603-5123236    
  אחראי פניות הציבור - פניות כלליות ופניות הורים --------- 057-7972423057-7972423 noal@noal.co.il
  טלמסר - סיוע לנוער שנוצל בעבודה ומידע *1121 03-512515 nitzul@noal.co.il
         
מרחב חיים        
  המחלקה למפעלים וטיולים ,בטחון ובטיחות 03-512511503-5125115 03-512511603-5125116 noal@noal.co.il
  המחלקה למפעלים וטיולים  03-512512503-5125125 03-512511603-5125116 raz@noal.co.il
  בטחון, בטיחות וחרום - סימולאטור להכשרה וניהול סיכונים 03-512511203-5125112 03-512516003-5125160 noal@noal.co.il
  רכז מרחב חיים  03-512511103-5125111 577948897 yoni@noal.co.il
  רכז לוגיסטיקה, נכסים, כלי רכב 03-512511503-5125115 03-512511603-5125116 avi@noal.co.il
         
מעגלי התנועה        
  רכז הקנים הערביים 03-512510603-5125106 03-512515603-5125156 widad@noal.co.il
  רכזות תנועת הנוער 03-512513803-5125138 577947100 tnoar@noal.org.il
  רכז הקנים הדרוזיים 04-956545804-9565458 04-956545804-9565458 samir-a@noal.org.il
  רכזי המחדשים - הנערים העובדים 03-512514803-5125148 03-512515703-5125157 amir-a@noal.org.il
  רכזי המרחב ההתיישבותי 03-512512803-5125128 577947100 merchav@noal.org.il
  מנהלת בני המושבים 03-608632003-6086320 03-695643703-6956437 tnua@v-noar.org.il
  רכז הבתים למדע ועמדה השכונתיים     ohadyle@gmail.com
  רכזות קיום משותף     tamar.ts@gmail.com
מחוזות תנועת הנוער        
  מחוז דרום 054-6738175054-6738175   carmel-m@noal.org.il
  מחוז חיפה

054-9732444054-9732444

  hadar-s@noal.org.il
  מחוז ירושלים 054-9732404054-9732404   leormarg@gmail.com
  מחוז נגב 054-9732165054-9732165   nitzsivan@gmail.com
  מחוז צפון 054-9732058054-9732058   ela.wole@gmail.com
  מחוז שרון 054-9732378054-307-0400   Sharon@noal.co.il
  מחוז איילון 054-9732455054-9732455   poratadi@walla.com
  מחוז חולות 054-9732173054-9732173   Tamaraben3@gmail.com
         
מרכז התנועה        
  רכז מטה חוות ההכשרה 03-512513803-5125138 577947100 david-g@noal.org.il
  רכזת נוער יוצא אתיופיה     hened09@gmail.com
  רכזת נוער דובר רוסית      chagitsh@gmail.com
  רכז פרקים צבאיים 03-512513903-5125139 577978365 omrigo@noal.org.il
  מחלקת כח אדם 03-512512003-5125120 03-681164903-6811649 ef@noal.co.il
  רכזת תנועת הבוגרים 03-512513703-5125137 03-512515503-5125155  rakezetbogrim@drorisrael.org.il
  רכז האיגוד המקצועי 03-512514803-5125148 03-512515703-5125157 nitzul@noal.co.il
  דובר התנועה 054-6738717054-6738717   dover@noal.org.il
  רכז הנוער העובד והלומד 03-512516403-5125164 03-512517803-5125178 rakaz@noal.co.il
  יו"ר הנוער העובד והלומד   03-512510503-5125105 mazkal@noal.org.il
  המחלקה לקשרים בינלאומיים 054-6734478054-6734478   noal@noal.co.il
  רכזת הדרכה ארצי 03-512513003-5125130 577947100 hadracha@noal.org.il
  גזברית התנועה 03-512516303-5125163 03-512517803-5125178 gizbarut_noal@noal.org.il

 

 

חזור להתחלה...