שליחת כתבה


בני המושבים

קצת עלינו


בני המושבים פועלת במרחב ההתיישבותי הכולל מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים. הפעילות בבני המושבים הינה מחנכת למעורבות בקהילה ובחברה, על מנת ליצור חברה ישראלית צודקת יותר, שוויונית יותר, דמוקרטית, סובלנית ושוחרת שלום.
בני המושבים מחנכת לאהבת הארץ והסביבה, ציונות, סובלנות, שוויון, דמוקרטיה, עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, הטלת ספק, עזרה הדדית ועוד. ערכים אלו באים לידי ביטוי בפעילות השוטפת ותוכנית ההדרכה התנועתית ובמפעלים השונים.
את בני המושבים מובילים בעלי תפקידים שונים העוברים הכשרה וליווי: מדריכים צעירים (מד"צים), מדריכים מתקדמים (מד"מים), מובילי שכבה צעירה (מש"צים) בשכבת יב' וגרעינרים בשנת השירות. בכל יישוב יש מדריך בוגר (מד"ב) המלווה ומוביל את פעילות הנוער ובכל מועצה ממונה רכז תנועה – האחראי על כל הפעילות התנועתית.

הודעות ועידכונים

חומרי הדרכה