שליחת כתבה


אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

נהלי פרסום תמונות בתקשורת, בקמפיין פרסומי וברשתות החברתיות

האם אני זכאית לשעות נוספות?

מידע על ההרשמה השנתית

17 בספטמבר 2013

פירוט של נהלי התנועה המחוייבים בכל האמור בצילום ופרסום תמונות חניכים בהתחייבות לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה.

תנועת הנוער העובד והלומד מתחייבת לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה, בהתאם ל:

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך (ארגון ומינהל – טכנולוגית המידע והמחשוב 3.6-3)
 • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – בו נקבע כי האדם זכאי לפרטיות בצנעת חייו
 • זכות פרטיות הילד, כפי שעוגן באמנה בינלאומית לזכויות הילד – בה נקבע כי החוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, בכבודו ובשמו הטוב.

לכן, יש להקפיד על אישורי הורים לכל פעילות תנועתית, אשר מביעים הסכמה לפרסום תמונות באינטרנט וברשתות החברתיות. כל פרסום בתקשורת הארצית והמקומית או בחומרי יח"צ ארציים ידרוש אישור נוסף וממוקד.

פרסום תמונות בתקשורת המקומית

 • כל תמונה של חניכים אשר מועברת לתקשורת חייבת באישור הורים ע"פ הנוסח המחייב (ניתן לקבלו מדוברות התנועה dover@noal.org.il). כמו כן, נקפיד על אישור של רכז/ת הקן/סניף לפרסום תמונות חניכיה. התמונה תישמר אצל רכז/ת הסניף/קן ביחד עם אישור הורים כתוב.
 • אין לפרסם בשום מקרה, תמונות שעלולות להיות משפילות או מבזות בעבור החניכים/מצולמים – סיטואציה מביכה, גוף חשוף וכו'.
 • אין לפרסם תמונות שצולמו ב"רשות הפרט" ללא הסכמה כתובה. רשות הפרט משמעה: בתי החניכים ומקומות אחרים שאינם פתוחים לכלל הציבור לרבות מקומות ציבוריים שבהם נהוג לשמור על פרטיות – שירותים, מקלחות, אוהל חוליה וכד'.
 • ניתן לפרסם תמונה ללא אישור ההורים בתקשורת ארצית ומקומית, במידה והיא עומדת באחד התנאים הבאים:
  • התמונה צולמה ב"רשות הרבים" – מקום ציבורי ופתוח. טיולי התנועה, מחנות קיץ, חצר הקן/סניף, שטח ציבורי, רחוב וכו'. זאת בניגוד ל"רשות הפרט" (חדר פעילות, בית, מקלחות). הנחיה זו לא תקפה במקרה ש: "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו." (מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך אירגון ומינהל, סעיף 3.6-3, 2)
  • במסגרת פעילות המונית – לא רואים את פרצופי החניכים בבירור.
  • במידה ולא מזהים את הפנים של החניכים – למשל תמונה מהגב.

פרסום תמונות של חניכים בתקשורת הארצית או בחומרי יח"צ

 • תמונות אשר מיועדות לתקשורת הארצית יועברו אך ורק ע"י דוברות התנועה.
 • את התמונות יש לשלוח למייל הדוברות בצירוף אישור ההורים – dover@noal.org.il.
 • הנהלים לשמירה על הפרטיות חלים גם לגבי סוגים נוספים של פרסום ברמה הארצית, לרבות – קמפיין רשת, סרטי יח"צ, פלייר למפעל ארצי.

פרסום תמונות ברשתות החברתיות

 • במהלך פעילות התנועה מצולמות תמונות וסרטונים אשר יכול ויועלו לאתר התנועה ולרשתות החברתיות.
 • בכל מצב בו חניך או הורה מבקשים שתמונה תוסר, על הרכז/ת האחראי/ת לטפל בכך בהקדם ולהסיר את התמונה, גם אם ניתן אישור הורים כתוב בעבר.
 • יש להקפיד על פרסום תמונות שצולמו ב"רשות הרבים". חשוב להקפיד כי החניכים מודעים לכך שהם מצטלמים ושתמונתם עשויה להתפרסם ברשת.

הערות כלליות:

 • במידה והמצולמים מעל גיל 18, כל המפורט לעיל רלוונטי, כאשר נדרש אישור חתום על ידי המצולם ולא על ידי ההורים.
שליחת כתבה
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!