שליחת כתבה


אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

נהלי פרסום תמונות בתקשורת, בקמפיין פרסומי וברשתות החברתיות

האם אני זכאית לשעות נוספות?

מידע על ההרשמה השנתית

17 בספטמבר 2013

פירוט של נהלי התנועה המחוייבים בכל האמור בצילום ופרסום תמונות חניכים בהתחייבות לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה.

תנועת הנוער העובד והלומד מתחייבת לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך (ארגון ומינהל – טכנולוגית המידע והמחשוב 3.6-3) ובהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבו נקבע כי האדם זכאי לפרטיות בצנעת חייו ובהתאם לזכות פרטיות הילד, כפי שעוגן באמנה בינלאומית לזכויות הילד – בה נקבע כי החוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, כבודו ושמו הטוב.

לכן, יש להקפיד על חתימת אישורי הורים לכל פעילות תנועתית אשר מביעות הסכמה לפרסום תמונות באינטרנט וברשתות החברתיות. כל פרסום בתקשורת הארצית, מקומית או בחומרי יח"צ ארציים, ידרוש אישור נוסף וממוקד.

פרסום תמונות בתקשורת המקומית

 • כל תמונה של חניכים אשר מועברת לתקשורת חייבת באישור הורים ע"פ הנוסח המחייב (מצ"ב). התמונה תישמר אצל רכז/ת הסניף/קן ביחד עם אישור הורים כתוב.
 • תמונה תועבר לתקשורת רק לאחר אישור של רכז/ת הקן/סניף.
 • אין לפרסם בשום מקרה, תמונות שעלולות להיות משפילות או מבזות בעבור החניכים/מצולמים – סיטואציה מביכה, גוף חשוף וכ"ו.
 • אין לפרסם תמונות שצולמו ב"רשות הפרט" ללא הסכמה כתובה. רשות הפרט משמעה: בתי החניכים ומקומות אחרים שאינם פתוחים לכלל הציבור לרבות מקומות ציבוריים שבהם נהוג לשמור על פרטיות – שירותים, מקלחות, אוהל חוליה וכד'.
 • ניתן לפרסם תמונה ללא אישור הורים בתקשורת ארצית ומקומית במידה והיא עומדת באחד התנאים הבאים:
  • התמונה צולמה ב"רשות הרבים" – מקום ציבורי ופתוח. טיולי התנועה, מחנות קיץ, חצר של הקן/סניף, שטח ציבורי, רחוב וכ"ו. זאת בניגוד ל"רשות הפרט" (חדר פעילות, בית, מקלחות). הנחיה זו לא תקפה במקרה ש: "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו." (מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך אירגון ומינהל , סעיף 3.6-3 , 2)
  • במסגרת פעילות המונית – לא רואים את פרצופי החניכים בבירור
  • במידה ולא מזהים את הפנים של החניכים – למשל תמונה מהגב.

פרסום תמונות של חניכים בתקשורת הארצית או בחומרי יח"צ

 • כל תמונה של חניכים אשר מועברת לתקשורת חייבת באישור הורים ע"פ הנוסח המחייב (מצ"ב). תמונות אשר מיועדות לתקשורת הארצית יש לשלוח למייל דוברות כאשר למשלוח מצורף אישור ההורים – dover@noal.org.il. תמונות אשר מיועדות לתקשורת הארצית יועברו אך ורק ע"י דוברות התנועה ולאחר שעברו אישור.
 • הנהלים לשמירה על הפרטיות חלים גם לגבי סוגים נוספים של פרסום בבמה הארצית לרבות – קמפיין רשת, סרטי יח"צ, פלייר למפעל ארצי.

פרסום תמונות ברשתות החברתיות

 • יש לוודא את קיומו של סעיף המתיר צילומים ופרסום תמונות ברשתות החברתיות ובאתר התנועה בחוזר להורים. ע"פ הנוסח המחייב – "הריני מביע את הסכמתי לפרסום תמונות בני/בתי אשר יצולמו בפעילות של הנוער העובד והלומד באינטרנט או ברשתות החברתיות השונות."
 • בכל מצב בו חניך או הורה מבקשים שתמונה תוסר, יש לטפל בכך בהקדם ולהסיר את התמונה (ללא שאילת שאלות), גם אם ניתן אישור הורים כתוב בעבר.
 • יש להקפיד על פרסום תמונות שצולמו ב"רשות הרבים". חשוב להקפיד כי החניכים מודעים לכך שהם מצטלמים ושתמונתם עשויה להתפרסם ברשתות.

הערות כלליות:

 • במידה והמצולמים מעל גיל 18 כל המפורט לעיל רלוונטי, כאשר נדרש אישור חתום על ידי המצולם ולא על ידי ההורים.
 • פרסום בחומרי יח"צ מצריכים אישור כתוב של המשתתפים, גם מעל גיל 18.
שליחת כתבה
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!