מאת אתר תנועה , קבוצת אתר התנועה

שם ההפעלה

מטרת ההפעלה

אביזרים

הסבר: הסבר

הערות ב.ב.ב.

הערות הערות נוספות

מתוך אתר הנוער העובד והלומד
www.noal.org.il
קישור ישיר:
http://www.noal.org.il/8108/articles/112776