שליחת כתבה


נגישות
  • כלי נגישות
  • גודל פונטים
  • קו תחתון לקישורים
  • ניגודיות עם רקע כהה
  • ניגודיות עם רקע בהיר
  • גווני שחור ולבן
  • פונט קריא
  • ניווט מקלדת
הרשמה לפעילות!
אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

סמינר קופסה שחורה 2017

תאריכים: 20/10/2017 - 21/10/2017
מעגל פעילות: תנועת הנוער
שכבות: ט', י', יא', יב'
כללי

בתאריך י"ב בחשוון תשנ"ה, ה-4 בנובמבר 1995, החברה הישראלית הגיעה אל נקודת שפל, בה ציבור גדול נתן ביטויים אלימים לשנאה, הכפשת דרכו של ראש הממשלה, הסתה לרצח ובסופו של דבר הרצח עצמו.

חודש לאחר הרצח כינסנו בתנועתנו מועצה חינוכית בה הצבנו לעצמנו כתנועה מטרות חינוכיות להתמודדות עם הרצח. תבענו מעצמנו בימים ההם אחריות גדולה על המשבר אליו הגענו בחברה הישראלית ומתוך תביעה זו בראנו מפעלים והחלטות רבות בתנועה.

סמינר "קופסא שחורה" הוא ביטוי נוסף להחלטה להמשיך להתמודד עם האתגר של לקיחת האחריות שלנו על זיכרון הרצח, כתוכן נצח בתנועתנו.

הקופסא השחורה היא אמצעי המתעד את הפעילות של כלי תחבורה. הקופסא עמידה בפני פגיעות, כך שבמקרה של אסון כמו תאונה, התיעוד יישמר מפני הפגיעות ויאפשר לאנשים לפתוח את הקופסא וללמוד מהתיעוד מה הוביל אל האסון.

הסמינר הוא מפגש שמהווה קופסא שחורה לסיפור הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין. סמינר שמטרותיו הן לשמור על היכולת שלנו לספר את הסיפור שקרה, לשמור על הסיפור מפני השכחה שקיימת בחברה שלנו, ללמוד על מה הוביל אותנו למצב בו מתקיים קרע בין ציבורים בחברה הישראלית ורצח של ראש ממשלה בישראל, ולהסיק מסקנות על החברה שלנו היום – למען נמנע את האסון הבא, ונבנה את החברה הישראלית כחברה טובה יותר.

תאריכים:

20/10/2017 - 21/10/2017

מיקום:

בקנים בכל רחבי הארץ

תאריך עדכון אחרון: 26/10/2017
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!