שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  לקראת חג הפורים!

  התארגנות מחודשת של עובדי רשת בית הקפה "קופי בין"

  במחוזות התנועה משנים את המציאות ומשפרים את זכויות העובדים

  22 בפברואר 2009

  כידוע לכולנו במסיבות הפורים המסורתיות מופעלות תחנות שטומנות בחובן סכנות ממשיות.. להלן קובץ הנחיות בטיחות לקיום הפורימונים. קראו בעיון רב לפני קיום הפעילות.
  קובץ הנחיות לקראת אירועי פורים

   

  1. יש לבצע תחקיר על כל פורימון – מתקנים , אחראי מתקנים וכ"ו – טופס תחקיר פנימי  יתבצע ע"י רכז המחוז\המעגל. לאחר שעבר תחקיר כזה, יש לוודא את יישומן של כל ההנחיות והדגשים ע"י רכז/ת הפעילות הבוגר ועל ידי מפקד הפורימון.

   

  1. יש לבצע תדרוך והכרות עם חוזר מנכ"ל ס"ט 5.1-2 בנושא בטיחות וביטחון בחגיגות פורים וכל חוזר שקשור לפעילות. בנוסף יש לוודא שהנחיות אלו מופיעות בתיק המפקד, ולוודא שכל מפעיל תחנה יודע את ההנחיות לתחנה שלו.

   

  1. יש לבצע "סקר  בטיחות" על כל מתקן בפורימון כולל תיעוד ואישור המתקנים – יבוצע בתחילה על ידי אחראי בטיחות וגם יבוצע ע"י  רכז המחוז\המעגל.

   

  1. יש לוודא נוכחות ותקינות מטף הכיבוי בקן\מועדון\סניף ולקבוע לאן מפנים את החניכים במקרה של שריפה (בקינים גדולים יש לוודא בידורית/מגה-פון כדי לסייע בפינוי החניכים).

   

  1. בזמן בנית המתקנים יהיה נוכח תמיד קומונר\ בוגר  בקן\מועדון\סניף אשר יתדרך את החניכים, יזהירם ויוודא שהם עובדים בזהירות וכנ"ל בפירוק של הפורימון! זכור! חלק ניכר מהפציעות הן בסוף האירוע!

   

  1. חל איסור חמור לבנות מתקנים מסוכנים כגון קרוסלות שעליהן אנשים , מתקני טיפוס לסוגיהם , בריכות ומגלשות מאולתרות וכ"ו. יש לבטל את התחנות אשר מסכנות את המפעילים/חניכים.

   

  1. חל איסור להשתמש בחומרים פירוטכנים \ דליקים מכל סוג שהוא. – הפעלת פירוטכניקה הינה רק ע"י מי שמחזיק רישיון להפעלת זיקוקים.

   

  1. יש לתדרך את המדריכים למנות אחראים למתקנים  ו"וליצר" תדרוך לכל מתקן ופעילות.

   

  1. בכל פורימון יהיה נוכח לפחות מע"ר – ותיק מע"רים מצויד או חובש לפי הצורך. כמו כן, צריכה להיות "קופת חירום" זמינה וטלפון של חדר מיון הקרוב ביותר.

   

  1. באם יוזמנו מתקנים מתנפחים יש לוודא אישור  מכון התקנים ורישיון עסק לחברה ומתקנים – זכרו הפעלת המתקנים מותרת  רק למי שעבר השתלמות מפעילי מתקנים מתנפחים!.

   

  1. אין לקיים אירועים לאחר שעות המנוחה המקובלות 23:00.

   

  1. יש לוודא שהתחנות הן חינוכיות !!! ואינן מבזות לא את החניך ולא את המדריך. במידת הצורך יש לבטל תחנות לא לגיטימיות!

   

  1. יש צורך בלזהות מראש חניכים שייתכן ויהוו איום על חניכים אחרים ויש לשקול כניסתם לתחנות/פורימון. יש לוודא שישנו בעל תפקיד (מש"צ ומעלה) הפנוי להתמודדויות מהסוג הנ"ל בזמן הפורימון.

   

  1. גביית כספים!!! יש לשים לב שהכסף מופקד בהקדם ע"פ הנהלים המקובלים, ונשמר היטב במהלך הפורימון. בכל מקרה אין להשתמש בכסף, מדובר בכספי ציבור!

   

  1.  אחראי הפורימון צריכים לתרגל את תגובותיהם למקרים השונים (פציעה, תקלה וכו') ולוודא לעדכן על כל אירוע חריג את רכז המחוז ובמידת הצורך השארת הודעה  בביפר חירום 33010.

   

   

  הנחיות אלה הינן תוספת להנחיות ולשגרת היום יום – שימו לב והקפידו על מילוי כל הנחיות התנועה וחוזרי משרד החינוך.

   

  כמו כן הנחיות אלא אינן לדיון, אלו הנחיות לביצוע !

   
  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!