שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  עצות לבני נוער ולמעסיקים לקראת הקיץ

  תומכים בשלום ובאפשרות לחיים משותפים בקיום משותף

  שקוף שאני שם לב – כתבה שנייה בנושא

  13 ביוני 2010

  כחלק מההיערכות לקראת חופשת הקיץ, בה נוהגים עשרות אלפי בני נוער לחפש עבודות מזדמנות, מפרסמת הסתדרות הנוער העובד והלומד שלל עצות לבני הנוער ולמעסיקיהם לעתיד.

   ‏
  מתכננים להעסיק בני נוער בחופשת הקיץ?

  שימו לב לחוקים החדשים שנכנסו לתוקף: חובה למסור תלוש שכר מפורט ו"הודעה לעובד" תוך 7 ימים
  מעסיק שלא ימסור תלוש שכר מפורט חשוף לתביעה של עד 5,000 ש"ח

  כחלק מההיערכות לקראת חופשת הקיץ, בה נוהגים עשרות אלפי בני נוער לחפש עבודות מזדמנות, מפרסמת הסתדרות הנוער העובד והלומד שלל עצות לבני הנוער ולמעסיקיהם לעתיד.

  מעסיק שלא ימסור תלוש שכר מפורט חשוף לתביעה של עד 5,000 ₪; מעסיק שלא ימסור לנערים שעובדים אצלו "הודעה לעובד" תוך 7 ימים עובר עבירה פלילית ועשוי לקבל קנס בסכום של 2,000 ₪. יש דרך פשוטה להמנע מכך – פשוט להעסיק כפי שהחוק מחייב.

  "שני תיקונים לחוק נכנסו השנה לתוקף. אלו משפיעים דרמטית על אופן העסקתם של בני הנוער העובדים, וחשוב לא פחות, על יכולתם לדעת מה הן הזכויות המגיעות להם".
  התיקון הראשון הוא התיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי העסקה), המחייב את המעסיקים לתת לבני הנוער תוך 7 ימים מתחילת העבודה, מסמך המפרט את פרטי המעסיק הכוללים את מספר העסק ושם האחראי. כמו כן על המסמך לפרט את תנאי העבודה – עיקרי התפקיד, תקופת החוזה, אורכו של יום העבודה, יום המנוחה השבועי, התשלומים המגיעים לעובד והסכמים קיבוציים או צווי הרחבה החלים על העסק. יודגש כי אי העברת מסמך זה לידי העובדים היא עבירה פלילית שעשויה להביא להטלת קנס בסך 2,000 ₪.

  התיקון השני הוא התיקון לחוק הגנת השכר, הידוע גם כ"חוק התלוש". תיקון זה מחייב את המעסיק לתת תלוש שכר מפורט המפרט את פרטי העובד, פרטי המעביד ופרטי העבודה והשכר. כמו כן, המעסיק יחויב לציין בתלוש השכר את תאריך תחילת ההעסקה; התקופה עבורה הוצא התלוש; מספר ימי העבודה ושעות העבודה של העובד; השכר השעתי; שכר המינימום השעתי; מספר ימי החופשה הנצברים; ניכויים שונים ועוד. תיקון זה מאפשר לבני הנוער לוודא שהם מקבלים את מלוא השכר והתנאים הסוציאלים המגיעים להם.

  חשוב לציין שאי מתן תלוש שכר, או מתן תלוש שכר לא מפורט הן עבירות על חוק הגנת השכר ובית הדין רשאי לפסוק לעובד פיצויים בסך 5,000 ₪ עבור כל תלוש שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק.

   איך לעבוד בלי שיעבדו עלי?

  1. רישום הימים והשעות
  רשמו את הימים והשעות בהם אתם עובדים, בנפרד, אצלכם. אל תסמכו על המעסיק בעניין הזה. קנו מחברת קטנה ורשמו בה בכל יום עבודה את התאריך, את שעת ההתחלה, את שעת הסיום וכמה זמן הפסקה קיבלתם. אם המעסיק שלכם הוגן הוא ישמח בסוף כל יום עבודה לחתום ולאשר יחד אתכם את הרישום היומי שלכם.

  2. חוק הודעה לעובד
  חובה למסור לכל אחד מכם תוך 7 ימים נייר בו מפורט בין היתר: זהות המעביד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה. עיקרי התפקיד שלכם, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר עליכם, גובה השכר לשעה, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעתכם יוכלו לסייע לכם לדעת טוב יותר מה מצופה מכם במהלך תקופת העבודה.

  3. "התלמדות" או "תקופת ניסיון" – בלי תשלום? לא חוקי!
  אסור להעסיק עובדים בכלל ובני נוער בפרט לתקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון" ללא תשלום.
  יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

  4. יש לשלם עבור ימי הכנה וישיבות עבודה
  ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם לכם. לרבות השתלמויות והכנות לקראת קייטנות.

  5. אסור להוריד לכם מיסים
  אם אתם מתחת לגיל 18 דעו כי אסור להוריד לכם מהשכר מס "ביטוח לאומי". זוהי חובת המעסיק לשלם עליכם לביטוח הלאומי. בנוסף- אם אתם מרוויחים פחות מ- 4,100 ₪ בחודש אסור להוריד לכם מהשכר תשלום ל"מס הכנסה".
  מס בריאות – בני נוער אינם צריכים לשלם מס בריאות אם הכנסתם הינה מתחתל-2,052 ₪ בחודש. בני נוער שמרוויחים יותר ישלמו מס בריאות בשיעור של 3.1% משכרם.

  6. שעות עבודה
  לפי החוק מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע (במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע, מותר להעסיקם 9 שעות ביום. זאת, בתנאי שלא עוברים את מכסת 40 השעות השבועיות). אם בני הנוער הועסקו יותר שעות, בניגוד לחוק, הם יהיו זכאים לתשלום עבור שעות נוספות לפי חישוב יומי: 125% עבור השעה התשיעית והעשירית, ו-150% עבור השעה ה- 11, ה- 12 וכו' .

  7. הפסקות
  אחרי 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכם לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא זמן בו בכלל לא נדרש מהעובד לעבוד. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון העובדים ומותר למעסיק לנכות שכר בגין זמן זה. כל זאת אלא אם כן הם נדרשים להשגיח או לעשות משהו במהלך ההפסקה. חשוב לסכם מראש (ועדיף בכתב) עם המעסיק את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

  8. דעו אצל מי אתם עובדים-
  על בני הנוער לרשום את השם של המעסיק, שם החברה, מספר החברה (שנקרא ח.פ – "חברה פרטית"). כמו כן אנו ממליצים לשמור את תלוש השכר ולצלם את הצ'קים לפני הפקדתם. כך גם לגבי חוזה העבודה עליהם הם חותמים. עוד מומלץ לרשום את מספרי הטלפון והכתובת של משרדי החברה. כאמור, המעסיק מחוייב לתת לבני הנוער תוך 7 ימים מתחילת העבודה מסמך מפורט עם הפרטים שלו ושל מקום העבודה שלכם.

  9. נסיעות לעבודה
  בנוסף למשכורת, המעסיקים מחוייבים להעניק החזר הוצאות נסיעה – לכל היותר 22.70 ₪ ליום עבודה.

   10. קנסות ועונשים
  בשום צורה פנים או אופן אסור להטיל על בני הנוער קנסות או עונשים כספיים. זאת אפילו במקרה שבו העובד שובר בטעות כוס, צלחת או כל דבר אחר.

  11. פנקס עבודה
  החוק מטיל על המעסיק לבקש מכם להצטייד בפנקס עבודה, אותו ניתן להוציא בלשכות התעסוקה. צריך להצטייד בתעודת זהות, אישור מרופא המשפחה כי בריאותכם תקינה ותמונה אחת. הוצאת הפנקס היא ללא תשלום.

  12. שכר המינימום לבני נוער עובדים
  בכל מקרה יחויב המעסיק לשלם לנער העובד את שכר המינימום הקבוע בחוק. זאת, גם אם המעסיק "סיכם" על שכר נמוך יותר עם המועסק.
  השכר לשעה 125% (על השעה התשיעית והעשירית) 150% (על עבודה בשבת)
  עד גיל 16 15.58 ₪ 19.47₪ 23.37 ₪
  16 עד 17 16.69 ₪ 20.86 ₪ 25.04 ₪
  17 עד 18 18.47 ₪ 23.09 ₪ 27.71 ₪
  18 ומעלה 20.70 ₪ 25.88 ₪ 31.05 ₪
  * החוק אוסר להעסיק נוער בשבת, אבל אם העסיקו אתכם בשבת – זהו השכר אותו חובה לשלם לכם!

  13. חופשה
  כל עובד, החל מיום העבודה הראשון זכאי לימי חופשה בתשלום: כל מי שעובד פחות מ- 75 ימים במקום עבודה כלשהו זכאי לתוספת של 4% לשכר עבור החופשה.

  14. הבראה ופיצויי פיטורין
  עבד הנער יותר משנה במקום כלשהו? מגיע לו גם דמי הבראה. הנער פוטר או שהוא עומד להתגייס לצבא אחרי שנה ויותר של עבודה? מגיע לו פיצויי פיטורין.

  15. תלוש שכר
  המעסיק מחוייב לתת תלוש שכר מפורט יחד עם המשכורת. בתלוש צריך להיות הפרטים שלו ופירוט מדויק של העבודה – שעות העבודה, השכר לשעה, שכר המינימום וכל שאר התוספות. אם הוא לא נותן תלוש מפורט – ניתן לתבוע ממנו 5,000 ₪.
  באתר הסתדרות הנוער העובד והלומד www.minimum.org.il מופיע תקצירים בעברית, ערבית ורוסית של מרבית חוקי העבודה העוסקים בזכויות בני הנוער העובדים.

  כמו כן, הסתדרות הנוער העובד והלומד מפעילה מוקד טלפוני שמספרו כוכבית 1121* מכל טלפון, בו ניתן למצוא מידע נוסף וכן להגיש תלונה על ניצול. ניתן להתלונן באמצעות האתר www.minimum.org.il , וכן דרך פקס שמספרו 03-5125157 וגם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת nitzul@noal.org.il

  מעסיקים – איך להעסיק נכון?
  הסתדרות הנוער העובד והלומד מפיצה, בכל שנה, איגרת למעסיק שבה תקציר של כל חוקי העבודה העוסקים בנוער ומספר "טיפים" למעסיק שרוצה להעסיק בצורה חוקית והגונה. על מנת להצטרף לרשימת התפוצה יש לשלוח פקס למספר 03-5125157 או לשלוח דוא"ל לכתובת nitzul@noal.org.il ולבקש להצטרף ל"רשימת התפוצה להעסקה נכונה". בנוסף, ניתן למצוא את האיגרת גם באתר www.minimum.org.il, בחלק שנקרא "פרסומים".

  לפרטים נוספים:

  תומר שמוקלר, 054-6738433054-6738433
  יורם בר-קובץ, 054-6734467054-6734467

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!