שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מה בין חיזור..להטרדה?

  מזכירות החניכים הארצית בפתח..."הכל בקן והקן לכל"

  תחרות הזמר הארצית

  17 בינואר 2011

  סעיף 13- " במקרה שבו עולה חשד למדריך כי חניך סובל מאלימות במשפחה, הכאת חניך במסגרת משפחתו, הטרדות והתעללויות מיניות, נטישה או הזנחה, תקיפה או התעללות מכל גורם במשפחתו או הגורם עימו הוא מתגורר, על המדריך לדווח מידית על העניין לפקיד סעד או למשטרה".

  מה בין הרשעה בעבירות מין להטרדה מינית, לפגיעה מינית ?
  אנחנו מתמלאים מבוכה כשהנושא עולה לשיחה…, לא לגמרי מבינים מה זה אומר?
  ולכן מעדיפים לשתוק ולא לשאול….
  במסמך קצר זה ננסה להבהיר את התשובות לשאלות שהעדפתם לא לשאול.
  הרשאה בעבירות מין:
  אדם שבית המשפט קבע שהוא אשם באונס או בעבירת מין קשה ושלח אותו לבית הסוהר דהיינו "הורשע בעבירת מין !" אדם כזה אסור לו לפעול עם חניכים, תלמידים ולעסוק בחינוך ילדים ובני נוער.
  החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטניים, התשס"א- 2001
  איסור העסקה ועיסוק
  2. (א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד בגיר שהורשע בעברת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.
  (ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.
  (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעברה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עברה.
  אישור המשטרה
  3. (א) מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד טרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
  (ב) אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:
  (1) הבגיר אל הורשע בעברת מין, כאמור בסעיף 2(א), או אם הורשע, חלפה תקופת האיסור כאמור בסעיף 2(ג);
  (2) הוועדה פטרה את הבגיר מהאיסור, כאמור בסעיף 4(ב).
  (ג) משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לעניין חוק זה.
  (ד) אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר ובלבד שאותו בגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.
  (ה) לעניין סעיף זה "אישור המשטרה"- אישור שניתן בתקופת השנה שקדמה לקבלה לעבודה.

  הטרדה מינית :
  כאן כבר ההסבר הופך להיות מעט מורכב,
  הטרדה מינית זה ש"הוא או היא" פונים, או נוגעים, או אומרים, או רומזים בצורה שיוצרת התנגדות ופגיעה באדם שממול.
  למשל: הערה כגון החולצה הולמת אותך ,היא מבליטה היטב את יפי הגוף שלך, יכולה לפגוע ולהיחשב כהטרדה מינית.
  אבל.. היא יכולה גם להוות מחמאה שתתקבל בברכה.
  איך מבחינים בין הטרדה מינית/פגיעה מינית לבין חיזור רצוי?
  אנחנו בוחנים זאת כך..
  חיזור מעניק לצד השני, הרגשה טובה, הדדיות, בחירה, משיכה, מחמאה, תחושה של שליטה במצב, שוויון, נגיעה נעימה, רצויה, חוקית, קרבה, הרגשה של שמחה, הערכה עצמית גבוהה.
  הטרדה מינית, פגיעה מינית- – הרגשה לא טובה, חד צדדיות, כפייה, חוסר משיכה, השפלה, תחושה של חוסר אונים, חוסר שוויון, נגיעה לא נעימה, לא רצויה, פלישה, הרגשה של עצב או של כעס, הערכה עצמית נמוכה.
  בתנועה פועל צוות שייעודו טיפול ומניעה של פגיעה והטרדה מינית
  חברים בצוות : ליאת רובינשטיין, רויטול ש, מרים עווד, רינת שרון, אפרה כהן ויועצת לצוות עו"ד קרן.
  הטרדה מינית- כאשר היא מתרחשת ביחסי מרות, יחסי עבודה: ממונה לכפיפה שלו…בין ממונה לכפיף שלה …
  בשני מקרים אלו הכפיף שמוטרד חושש למקום עבודתו ועלול להסכים להטרדה ובלבד שמקומו יישמר.
  פגיעה מינית, מעשה מגונה- עוברי אורח, קבוצת השווים, משפחה, אנשים שאין בינם קשרי מרות או יחסי עבודה.
  אנחנו בתנועה הרחבנו את תשומת הלב שלנו עוד יותר גם למערכות שבין רכז למדריכה שלו, בין רכזת למדריך שלה, בין מדריך לחניכה, בין קומונר למדצ"ית, בין קומונרית למד"צ וכן הלאה.
  ההנחיה שלנו (של צוות מניעת ההטרדות) הינה לדווח על כל מקרה של פגיעה או הטרדה.
  הנפגע/ת מתבקש/ת לפנות לאחראי/ת ולעדכן אותו/ה בתלונה.
  ברמת מוקדי הפעילות יש לדווח לרכז המחוז או המעגל.
  וברמה הכללית לאחד מהחברים בצוות שצוין לעיל..
  הנוהל המלא פורסם בתפוצה רחבה של פורום לקחים. באתר האינטרנט של התנועה ועל גבי לוחות המודעות במטות התנועה .
  הנוהל מצורף כקובץ נלווה. (הקובץ עבר עדכון בחודש נובמבר 2010)
  מצורף סעיפים מתוך נוהל אדיס שעוסקים בתחום-
  סעיף 7- " מדריך וכל איש סגל אחר, ידאג להעמיד גבולות ברורים בקשריו עם חניכיו וימנע מכל מערכות יחסים העלולה להתפרש כיצירת קשר לא רצוי ואף כהטרדה מינית. נגיעות מוגזמות, משחקי נגיעות, חיזור טורדני וחוזר, שיחות וחקירות דיבור מיני."
  סעיף 13- " במקרה שבו עולה חשד למדריך כי חניך סובל מאלימות במשפחה, הכאת חניך במסגרת משפחתו, הטרדות והתעללויות מיניות, נטישה או הזנחה, תקיפה או התעללות מכל גורם במשפחתו או הגורם עימו הוא מתגורר, על המדריך לדווח מידית על העניין לפקיד סעד או למשטרה".

   

   

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!