שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מאבק בהדרת נשים – ביום תנועות הנוער בכפר סבא

  מצטלמים כולם: הדרת נשים זה לא דמוקרטי. נקודה.

  קיץ בתנועה

  15 במאי 2012

  ביום תנועות הנוער בכפר סבא קבע כי אישה לא תשיר לבדה על הבמה - לתנועה יש מה להגיד בנידון - כך בני האדם נבראו שווים. מתנגדים להדרת הנשים - ולאפלייה בכלל.

  חניכי קיני התנועה בכפ"ס וחניכי השומר הצעיר קיבלו אתמול החלטה משותפת. אנו מתנגדים בתוקף להחלטה שלא לאפשר שירת יחיד של נשים באירוע.
  ההחלטה מהווה פגיעה עמוקה בעיקרון השוויון ואפליה חמורה. לאור זאת מדובר בהחלטה לא דמוקרטית במהותה.
  חניכי התנועות יגיעו לאירוע היום ויביעו שם את מחאתם בצורה ברורה. לא נפקיר את יום תנועות הנוער לקיצוניים ולא נסכים להדרת נשים!
  אירוע יום תנועות הנוער יכול להתקיים כסדרו רק כאירוע המכבד את עקרונות הדמוקרטיה והשווין!

  בנייר העמדה שנכתב ע"י חניכי השומר הצעיר והתנועה נכתב:

  הדרת נשים זה לא דמוקרטי. נקודה.
  לפני כחודש התבקשו תנועות הנוער בכפר סבא שלא לאפשר שירת יחיד ("סולו") של נשים בטקס יום תנועות הנוער העירוני. הבקשה הוצגה כדרך "לכבד"חניכים דתייםהמתנגדים לשירה שכזו.
  אחרי דיונים רבים התכנסו מועצת הנוער העירונית ונציגי תנועות הנוער להחליט על פשרה שתמציתה איסור שירת סולו של נשים (וגברים).
  אנו, חניכי תנועות "השומר הצעיר" ו"הנוער העובד והלומד", מתנגדים בכל תוקף להחלטה הזו!
  לעמדתנו ה"פשרה"מהווה קבלת מדיניות קיצונית החורגת מהמקובל באירועים ממלכתיים ועירוניים ברחבי הארץ!

  הדרישה שלא לאפשר שירת יחיד של אישה היא דרישה מפלה ובלתי מקובלת ואנו מתנגדים לה- רגשית וערכית.
  הדרישה פוגעת בערך שוויון ערך האדם ואף מעוותת את ערכי היהדות, זהו דרישה אנטי דמוקרטית שדגל שחור מתנוסס מעליה!
  כחלק מחברותנו בתנועות הדוגלות בערך שיווין ערך האדם בכוונתנו להאבק במי שפוגעים בערך זה!
  החלטנו לא לוותר על יום תנועות הנוער בכפ"ס- ולא להפקירו בידי קומץ קנאי, ואת עמדתנו הצלולה והברורה נגד הדרת נשים ונגד הגזענות בחרנו להביע פומבית באירוע עצמו.
  בנוסף החלטנו להוביל בחודשים הקרובים דיאלוג בין חניכי תנועות הנוער בעיר שתכליתו להביא להסכמה על מדיניות מחייבת בנוגע לדילמות מסוג זה. בדעתנו להתעקש ולמנוע כל פגיעה בערכי השוויון והדמוקרטיה בעתיד.


  התנועה פועלת בכל ימי השנה כנגד אפלייה וגזענות ובדרישה לשוויון, בהצגות, בפעולות חינוכיות ובעצרות "מגבירים את האור".

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!