שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  ראיון של רועי יסוד – רכז התנועה ברדיו בנושא כנס תנועות הנוער בכפר סבא

  הורי המדריכים לעתיד

  מצטלמים כולם: הדרת נשים זה לא דמוקרטי. נקודה.

  15 במאי 2012

  רועי יסוד, רכז התנועה מתראיין ברדיו בנושא הדרת הנשים בכנס תנועות הנוער בכפר סבא. איתו בראיון רכז תנועת בני עקיבא ויו"ר מועצת תנועת הנוער בכפר סבא.

   יעל דן: הולכים אחורה, בשיא חשד בהדרת הנשים. זה קורה בכפר סבא בכנס תנועות הנוער, חניכות לא ישבו שם סולו. מחר יתקיים יום תנועות הנוער שבו משתתפים חניכי התנועות הצופים, השומר הצעיר, הנוער העובד והלומד וגם חניכי תנועת הנוער הדתי בני עקיבא. מופע הסולו של הבנות בוטל. שלום לרועי יסוד, רכז הנוער העובד והלומד שלום.
  רועי יסוד: שלום.
  יעל דן: איך נתתם שיקרה דבר כזה. קודם כל, איך התבשרתם?
  רועי יסוד: קודם כל לא נתנו. אנחנו אחרי דיון שהיה אתמול במועצת הנוער העירונית הצבענו נגד החלופה הזאת. היו שלוש חלופות אחד שלא יהיה מופע. שתיים, שיהיה מופע שאין בו סולו גברים ואין בו סולו נשים ושלוש, מי שלא טוב לו הדמוקרטיה אז שלא יהיה חלק מהמשחק. אנחנו הצבענו בעד החלופה הזאת שיתאפשר סולו לנשים ופשוט הפסדנו בהצבעה. זאת אומרת לא אנחנו הפסדנו כן, הדמוקרטיה הפסידה זה המצב נכון לכרגע.
  יעל דן: תגיד, זה כינוס של תנועות רובן חילוניות שמתקיים כל שנה . כבר היו כינוסים כאלה. כבר שרו בנות בכינוסים שכאלה.
  רועי יסוד: תראי, ברשותך בגלל שהנושא כל כך , כל כך קשה אני חושב שצריך רגע להביט במה מדובר. אני מחזיק פה ציטוט קטן של ח"כ רובי ריבלין, יו"ר הכנסת טקס הדלקת המשואות של עכשיו, שנת
  ה – 64 לעצמאות ישראל והוא אומר כך. המאבק באלה שרואים בשירת נשים בצה"ל את שעת השמד, גזירה שמוטב שיהרג ובל יעבור איננו מאבק בין ציונות חילונית לציונות דתית. זהו מאבק קנאות סוף ציטוט. ואני רוצה גם להגיד את זה מעל גלי האתר לעמיתי מבני עקיבא ולחברי מבני עקיבא. זה לא המאבק שלכם. המאבק שלכם לא יכול להיות אנטי דמוקרטי. המאבק שלכם לא יכול להיות כנגד גזענות, כי גזענות היא שנאה למישהו באשר הוא, לא באשר מה שהוא עשה אלא באשר הוא.
  יעל דן: תגיד רועי. בוא רק נבין את העובדות. בנות שאמורות היו לשיר שם סולו, הודיעו להם שהם לא יוכלו לשיר , בנים ישירו סולו?
  רועי יסוד: לא לא. ההסדר שצריך להגיד שהוא הסדר די מכובד בסופו של דבר. הוא שאם בנות לא שרות, אז גם בנים לא שרים. מה יכול לצאת מפה? יכול לצאת מפה גם חברה שובניסטית. הנה הגברים מתפשרים לטובת הבנות. אבל מי ביקש מהגברים להתפשר? מי ביקש מהגברים להתפשר בנושא הזה. יש פה עיוות … גדול.
  יעל דן: תגיד, זה פעם ראשונה שקורה במן טקסים שכאלה שבנות לא יכולות לשיר סולו, זה פעם ראשונה? זאת אומרת אנחנו רואים איזה הקצנה בתופעה הזו?
  רועי יסוד: לא. זה לא פעם ראשונה. זה כבר התעורר בעבר ואני חייב להגיד שבנושא הזה אנחנו נמצאים בשיח מאוד מאוד קשה ומורכב. אגב, הוא שיח בכל החברה הישראלית. אנחנו הבנו שבמקרה הזה של כפר סבא אנחנו צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות שלנו להגיד, זה מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. זה לא מסכן את כבוד הנשים או כבוד הגברים. זה מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב, שמה שקרה בעצם שמלכבד איזה שהוא. אני אגיד לך מה אני מצפה. אני מצפה שיכבדו אותנו. אם למישהו קשה עם שירת נשים הוא יכול או לכסות את עיניו, או לקום ולצאת זה בסדר גמור. הרי לא מדובר פה על מישהי שמתערטלת על הבמה , שמופיעה בבקיני. מדובר פה במישהי ששמה את קולה על הבמה. יכול, הבנאדם שפוגע ברגשותיו יכול לבוא ולהגיד היא לא יכולה לעלות עם גופיה, בסדר הדבר הזה עוד אפשר להתדיין. אבל מה אמורה לעשות. איך אמורה לחוש אישה וגם איך אמור לחוש גבר. במדינה דמוקרטית שבה בגין מישהו מופעלת עליו סנקציה. אני חושב, שאין הסבר אחר שאני מבין לגזענות. אני דרך אגב פונה לראש העיר. ראש העיר הכניס את זה לתוך מבוך שהוא מבוך לא הגיוני. להניח את הסוגיה האנטי דמוקרטית הזו אצל מועצת תנועות הנוער העירונית ולהגיע בסופו של דבר להחלטה של הנוער שאומרת צריך להגיד. הנוער הצביע רוב קולות הוא בעד הפשרה הזאת.
  יעל דן: אבל צריך גם להגיד, שרוב הנוכחים שם הם בכלל חילוניים נכון? רוב החילוניים בכנס הזה.
  רועי יסוד: אני חושב, שגם אנחנו קצת הלכנו לאיבוד. אני מדבר עכשיו בתור חילוני. אני לא מרגיש שהציבור החילוני מבין עד הסוף את הסוגיה שבתוכה אנחנו נמצאים.
  יעל דן: אז בוא ננסה להבין עם דני הירשברג, מזכ"ל בני עקיבא. שלום דני הירשברג.
  דני הירשברג: שלום וברכה. שלום יעל. שלום רועי.
  רועי יסוד: שלום שלום.
  יעל דן: אמר לך כאן רועי יסוד יש דרכים. מי שמפריע לו והיינו כבר בדיון הזה יכול לצאת החוצה. איך זה שאתם מנסים לכפות על כל הציבור של תנועות הנוער. יש שם לפחות שלוש תנועות חילוניות לחלוטין. תנועה אחת דתית. אתם כופים על כולם חוסר היכולת לנשים לשיר. לבנות, לצעירות, לחניכות לשיר על הבמה.
  דני הירשברג: טוב. צר לי קצת לקלקל לכם את הסיפור. אבל הסיפור הוא לא כפייה ולא דרישה שלנו ורועי הזכיר בדבריו כמה וכמה פעמים את המילה דמוקרטיה. לפני שלושה חודשים התכנסו מועצת הנוער על עיריית כפר סבא להכין אירוע לא עירבו בזה את ראשי התנועות, לא פוליטיקאים ולא אף אחד וקיבלו החלטה משותפת על אופי של אירוע. בלי לערב אף אחד. החלטה מכובדת שמאפשרת לכולם. דרך אגב, אין פה סיפור של הדרת נשים, כי הנוער קיבל על עצמו שנשים ישירו שם. לא היה מתוכנן.
  יעל דן: אבל הם לא ישירו סולו. איך יתכן דבר כזה שבנות לא יכולות יותר לעמוד על במה ולשיר בפני בני נוער.
  דני הירשברג: מי אמר שזה לא ייתכן. לא היתה דרישה כזו. לא היתה בת שאמורה לשיר סולו והודיעו לה שהיא לא שרה. החליטו שמכיוון שיש הלך גדול מאוד , שכל תנועות הנוער יהיו יחד באירוע ולי מאוד חשוב להיות באירוע יחד עם רועי.
  יעל דן: אנחנו אגב שוחחנו לפחות עם נערה אחת שביטלו את ההופעה שלה. כן היתה כוונה.
  דני הירשברג: אין נערה שביטלו את האירוע שלה. כנסי בבקשה לאתר של תנועת הצופים תקראי את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו.
  יעל דן: זה חמור עוד יותר, מצנזרים מראש את האפשרות הזאת.
  דני הירשברג: לא. היה דיון של בני הנוער על אופי האירוע ומתוך כבוד ורצון שכולם יהיו יחד באירוע החליטו שתהיה שם שירת נשים, אבל לא שירת נשים סולו, כיוון שלחלק מהנוער זה מפריע אבל זה לא הדיון. הדיון היה שפוליטיקאים ובוגרים שלא היו בדיון אי אפשר לנפנף כל הזמן בדמוקרטיה וכשהנוער מקבל החלטה משותפת , בוגרת, אחראית של רצון לחיות פה ביחד, פתאום להגיד זו לא החלטה דמוקרטית. היו שם עשרה בני נוער בועדה. תשעה מהם היו בעד האופי הזה של האירוע, אחד התנגד, ומה שקרה מכאן ואילך זה, שמבוגרים ופוליטיקאים התערבו בעניין .בני עקיבא כתנועה לא עורבה בכלל. ראשי התנועה , ההנהגה לא התערבה בעניין. מעולם לא הציבו אולטימטום שאם יהיה לא נשתתף. היה רצון לקיים אירוע משותף ובמקום הלוואי הלוואי הלוואי ורועי ואני נוכל ללמוד מהנוער, שבבגרות עצומה אמר, יותר חשוב לנו להיות ביחד באופן דמוקרטי, ללכת לאירוע שכל בני הנוער שיהיו בו ולכבד אחד את השני.
  יעל דן: כן.
  דני הירשברג: עכשיו אני אומר לך, ההחלטה הבוגרת של בני הנוער, גם שלי קיבלו יכול להיות שהיא לא תמצא חן בעיני כל הרבנים. קיבלו שם החלטה שנשים ישירו על הבמה.
  יעל דן: לא ישירו סולו.
  דני הירשברג: אנחנו שם.
  יעל דן: אני רוצה לצרף אלינו את יובל סגל, יו"ר מועצת הנוער בכפר סבא.
  יובל סגל: שלום יעל.
  דני הירשברג: כפיה דתית והליכה אחורה, אני מצטער זה לא הסיפור.
  יעל דן: יובל סגל יו"ר הנוער בכפר סבא. אכן החלטה כזו ללא כל דרישה. מראש פסלתם את האפשרות שנשים , שבנות ישירו שם סולו?
  יובל סגל: בוא נשים את הדברים על דיוקם. האירוע הזה , זה אירוע שקורה כבר במהלך מספר שנים. עם השנים הבנו שיש בעיה הלכתית.
  יעל דן: עם השנים הבנתם שיש בעיה הלכתית שנשים ישירו סולו. אוקיי.
  יובל סגל: נכון. והשנה הוחלט על ידי פורום תנועות הנוער. בעיר הוחלט על ידי תנועות הנוער דווקא חילוניות כן להתחשב ולעשות את המאמצים כמה שאפשר , על מנת שבאמת האירוע ימלא את תפקידו , יהווה אירוע שמסמל אחדות.
  יעל דן: מה היה בשנים יובל? מה היה בשנים קודמות?
  יובל סגל: בשנים קודמות גם העניין הועלה וגם הועלה העניין של להתחשב.אך בסופו של דבר דוגמה, שנה שעברה בגלל שהעניין לא היה מספיק ברור ולא היתה החלטה חד משמעית, אז כן.
  יעל דן: אז בנות שרו סולו.
  יובל סגל: שנה שעברה חד פעמי וגם התנצלו אחר כך, כי הם הבינו הם לא קיבלו את החלטת הרוב שהתקבלה גם שנה שעברה. ובגלל זה התנועה השניה, הכי גדולה בכפר סבא היתה צריכה לקום וללכת לא מרצונם.
  רועי יסוד: יעל אני יכול להתייחס.
  יעל דן: כן רועי.
  רועי יסוד: קודם כל , אני שמח מה שדני אומר בעצם, זה שן מניעה מבחינתו שתהיה שירת נשים. אני חושב, שצריך בנושא הזה לקבוע את התיקון באירוע ולהחזיר את אותן בנות שלא התאפשר להן לשיר ,שישירו, אלא אם יש התנגדות. אני רוצה לחדד שניה את העניין.
  דני הירשברג: רועי זה לא הנושא. הנוער מתכנס.
  יעל דן: דני תן לרועי להשלים. די בזריזות כי אנחנו רוצים לעבור לדיון סוער אחר . כן.
  רועי יסוד: דני תסכים איתי, שאם הנוער יקבל החלטה שהוא רוצה לעבור על החוק, אתה כמחנך תעצור אותו. לקרוא לנו פוליטקאים או מבוגרים לא לקרוא לנו מחנכים זה נקודה לא נכונה. כי אני בחרתי להתערב רק בנקודה שהבנתי שיש פה , שהנוער קיבל החלטה שהוא פשוט לא יכול לקבל , שאנחנו שמנו את המכשול הזה בפני הנוער והאשמה היא אשמה עלינו, כי גם אתה כדמוקרטי וכחניך בני עקיבא. אתה יודע שבני עקיבא לאורך עשרות לא התנגדה לשירת נשים. אז מה לעזאזל קרה בשנים האחרונות. למה אתם מביאים את הבקשה הזאת? למה זה צריך להיות עכשיו כתם לדמוקרטיה הישראלית? ואם אתה לא עומד מאחורי הדברים של יו"ר הכנסת אז אחרי מי אתה עומד. זאת נקודה מאוד מאוד רגישה ומסוכנת. משהו שמפריע לציבור מסוים. יואיל הציבור בטובו ויקח אחריות על עצמו ושלא יכפה על החילונים ואחרי זה אומר יו"ר מועצת.
  דני הירשברג: להגיד לכפות על החילונים זה.
  יעל דן: טוב. הדיון הזה אני צריכה לעצור. משפט אחד.
  רועי יסוד: רועי אני שמח שהנוער … יותר בוגר מהחשיבה הזו. אני שמח, שהנוער ידע להיות רגיש והחשיבות של החגיגה המשותפת היתה יותר חשובה להם מעמידה על עקרונות שבעיני הם לא כל כך עקרוניים.
  יעל דן: כן. אפשר לראות את זה עצוב שהנוער לוקח על עצמו החלטות כאלה. מצטרף אלינו, לא מצטרף, מתקשר חבר מועצת העיר כפר סבא יאיר אברהמי מטעם מרצ והוא אומר, הם ינסו לעורר מחאה. זה עוד לא נגמר הסיפור. הוא אומר, תתעורר מחאה כדי להפוך את ההחלטה הזו …בואו נסיים כאן. נחתוך את הדיון הזה.
  רועי יסוד: אני שמח, שהחלטה דמוקרטית מתקבלת מוציאים …
  יעל דן: תודה רבה דני הירשברג, מזכ"ל בני עקיבא. רועי יסוד, רכז הנוער העובדה והלומד ויובל סגל , יו"ר מועצת הנוער בכפר סבא. אני מודה לכם מאוד.

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!