שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  פרטים על חג המעלות

  מי המחוז הכי חיה?

  חודש לעליית אתר התשלומים

  27 בספטמבר 2012

  טקס פתיחת השנה!

  "חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו מכל הלילות…"

  חג המעלות הוא טקס פתיחת שנת הפעילות המסורתי של הנוער העובד והלומד

  הוא נקרא כך מפני שבו מציינים את עליית השכבה של כל שכבת גיל

  לחג המעלות הכנות רבות, והוא מאופיין בכך שכל כולו הינו פרי עמלם ויצירתם של החניכים!

  לחג המעלות שני חלקים –

  חלק ראשון – 18:00  א"ש לילה – לאמיצים בלבד..  

  בא"ש הלילה, שיתקיים בתחומי הישוב, יקבלו הקבוצות משימות מתאגרות שונות, ויצטרכו להפגין עבודת צוות ושיתוף פעולה! להיות קבוצה!!

  חלק שני – 20:00 טקס פתיחת שנה ברחבת המתנ"ס

  טקס השבעה ועליית שכבות ולאחריו   מפגן כתובות אש!!

  הורים, חברים, תושבים – כולם כולם מוזמנים!!!!

  מצ"ב טופס פרטים ואישור הורים להשתתפות באירוע

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!