שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מהי המועצה החינוכית?

  טופס בקשה לפעילות במועצה החינוכית

  מותר להעסיק אותי בשבתות?

  22 בספטמבר 2013

  במועצה החינוכית ניפגשים, חניכים ומדריכים, שני נציגים מכל קבוצה בתנועת הנוער, ומקבלים החלטות יחד על דמותה ופעילותה של תנועת הנוער בשנים הקרובות.

  בשבועיים שאחרי "אל המחר" תתכנסו בקבוצות והגרעינים לאסוף יחד את כל המחשבות והשאלות שעלו לכם מתוך הכנס.
  מתוך השיחה בקבוצות ובגרעינים תכתבו הצעות להחלטה – דברים שאתם חושבים שנכון שנחליט עליהם יחד בתנועת הנוער להצהיר לעצמנו ולחברה הישראלית, מעשים שאתם חושבים שנכון שנעשה בתנועת הנוער ובחברה הישראלית.
  את ההצעות להחלטה תשלחו דרך אתר המועצה.
  כל ההצעות יגיעו לחברי וחברות "הועדה המתמדת" שהיא גוף של חניכים ומדריכים שיאסוף את כל ההצעות למסמך אחד משותף. הועדה תתכנס בסופ"ש 11-12.10.2013.
  ב20.10.2013 יתפרסם דף ההצעות להחלטה הסופי. ההצעות שיכתבו בו יועלו להצבעה במועצה החינוכית.
  את הדף הזה תקראו בקבוצות, תדברו, תתווכחו ותחשבו האם נכון או לא לקבל כל אחת מההצעות. בנוסף – כל קבוצה תבחר את שני הנציגים שלה שייצגו את הדיעות וההחלטות של הקבוצה ביחס להצעות.
  30.10.2013 – המועצה החינוכית!
  למועצה יגיעו שני נציגים מכל קבוצה בשכבה הבוגרת בארץ, נציגים מתוך שכבת החוות והמדריכים הבוגרים בתנועת הנוער.
  במועצה נתכנס לשיחה ולקריאה של ההצעות להחלטה ובסוף נערוך מליאה שבה נצביע על ההצעות.

  אז עכשיו צריך להתחיל לחשוב על הצעות להחלטה

  לעבודה להגנה ולשלום, עלה והגשם!

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!