שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  הגש הצעה למועצה החינוכית

  דמי חגים בערב חג

  טופס בקשה לפעילות במועצה החינוכית

  24 בספטמבר 2013

  בטופס זה אתם מגישים הצעות כקבוצות / קנים / שכבות / גרעינים / צוותים עבור המועצה החינוכית של תנועת הנוער. יש להגיש את ההצעה לאחר דיון בקבוצה והסכמה על ההצעה / הצעות.

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!