שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  סיסטרס!

  הוסמכנו לשנה נוספת!

  שנה אזרחית טובה!

  1 בינואר 2016

  בעקבות החלטה שהתקבלה בועידהת העשירית, בועידה של תנועת הבונים דרור צפון אמריקה התקבלה החלטה חשובה ודרמטית על הקשר עם תנועת הנוער העובד והלומד.

  תנועת הבונים דרור בצפון אמריקה מקיימת ועידה פעם בשנתיים על מנת לקבל החלטות על דרכה של התנועה וסדר יומה. ב-29/12 התקבלה בועידה בפה אחד החלטה חשובה שתנועת הנוער העובד והלומד היא תנועת האחות של הבונים דרור צפון אמריקה, וקוראת לחברות הנוע"ל למלא את תפקידי השליחות בתנועה, מתחייבת ליצור שיתופי פעולה נוספים לקידום המפעל הציוני חלוצי וקוראת לבוגרי התנועה להמשיך להגשים על ידי עליה לישראל ולקחת על עצמן תפקידי ריכוז והדרכה מרכזיים.
  ההחלטה התקבלה בעקבות החלטה דומה אשר התקבלה בועידה העשירית של הנוער העובד והלומד אשר קוראת לחזק את הקשרים בין התנועות. ההצעה נכתבה ע"י מקס לידרשניידר ושחר שטיינר, שניים מהנציגים שנשלחו ע"י הבונים דרור צפון אמריקה להשתתף בקיץ בועידה העשירית של הנוער העובד והלומד.
  בועידה השתתפו גם 5 שליחים מתנועת דרור ישראל אשר מדריכים גרעינים בוגרים בבונים דרור.


  הצעה להחלטה – תנועה אחות
  (אם ונוס וסרנה ויליאמס היו תנועות ציוניות סוציאליסטיות)

  מגישים: מקס לידרשניידר ושחר שטיינר
  היות ומערכת היחסים הקרובה עם הנוע"ל מוכיחה את עצמה כתורמת להדרכתנו לכיוון של הגשמת ערכינו באופן בר קיימא בעידן המודרני,
  היות והבונים דרור מקיימת קשר של שיתוף פעולה עם הנוע"ל גם עלMBI וגם על שנת ההכשרה,
  היות והבונים דרור מביאה מספר הולך וגדל של שליחי קיץ מהנוע"ל כדי לעצב את החינוך הציוני והחינוך על ישראל במחנות,
  היות ושיתופי הפעולה הנוכחיים עם הנוע"ל, גם בצפ"א וגם בישראל, מוצלחים ופורים באופן מעורר התפעלות,
  היות ולנוע"ל ולהבונים דרור צפ"א הרבה שורשים ערכיים משותפים בתכנים כגון ציונות הרצלאית, יהדות, סוציאליזם, צדק חברתי והגשמה,
  היות והנוע"ל קיבלה החלטה בוועידתה האחרונה (הוועידה העשירית – אוגוסט 2015) בשם "תנועה אחות – הבונים דרור" שאומרת:
  א. התנועה תשלח שליחים ומדריכים שיחנכו את חניכי "הבונים דרור" לאחריות למפעל הציוני-חלוצי, דרך הפעילות החינוכית התנועתית בגולה ודרך עלייה לישראל. התנועה תפעל להרחבת המפגשים בין חניכי התנועות.
  ב. התנועה קוראת לחברות "הבונים דרור" לעלות לישראל ולהצטרף להגשמת המפעל הציוני-חלוצי. התנועה מזמינה את העולות למלא תפקידים מרכזיים בריכוז ובהדרכה בתנועה.
  לכן, אנו מחליטים כי:
  הבונים דרור צפון אמריקה משיבה על קריאה זו ומכירה בנוער העובד והלומד כתנועה האחות שלה.
  מחנות הבונים דרור צפ"א ינסו, כמה שאפשר, להביא חברים מהנוע"ל להיות שליחים במחנות הקיץ ובתפקידים נוספים הכוללים הדרכת חניכי הבונים דרור צפ"א בתפוצה.
  הבונים דרור צפ"א תפעל לחזק את הקשרים עם הנוע"ל בגיבוש עמדה ערכית ויצירת מפעלים (משותפים) חדשים בישראל שמטרתם הגשמת המפעל הציוני-חלוצי.
  הבונים דרור צפ"א קוראת לחבריה להמשיך לקחת חלק במפעל התנועתי באמצעות עליה לארץ לשלב הכשרה ג' ולקיחת תפקידים מרכזיים במפעלים של הנוע"ל כולל תפקידי ריכוז והדרכה.
  אנחנו קוראים לחברינו בתנועת הבונים דרור בעולם כולו להכיר בנוע"ל כתנועה האחות שלהם.

   

  Whereas a close relationship with Hanoar Haoved Ve’Halomed (NOAL) has proven to be highly beneficial in guiding us to a more viable modern fulfillment of our ideology (i.e Hagshama)

  Whereas Habonim Dror maintains a relationship with Hanoar Haoved Ve’Halomed bycollaborating with them on both the MBI and Workshop Programs

  Whereas Habonim Dror has increasingly brought NOAL shlichim to shape Zionist and Israel related education at Machanot

  Whereas current partnerships with NOAL in North America and in Israel have been overwhelmingly successful and productive

  Whereas both NOAL and HDNA share many ideological roots in Progressive Labor Zionism, Judaism, Socialism, Social Justice and Hagshama

  Whereas NOAL passed a resolution at its most recent Veida (10th NOAL Veida – August 2015) entitled, “Tnua Achot (Sister Movement) – Habonim Dror” stating:

  a. [NOAL] will send shlichim and madrichim that will educate the Habonim Dror chanichim towards responsibility for the Zionist-Chalutzic enterprise through the educational activity in the diaspora and through Aliya to Israel. [NOAL] will work to expand the encounters between chanichim of both movements.

  b. [NOAL] calls for the members of Habonim Dror to make Aliya and join the actualization of the Zionist-Chalutzic enterprise. The movement invites the Habonim Dror olim to take on central roles in rikkuz and hadracha in the movement.

  Therefore, let it be resolved that:

  Habonim Dror North America reciprocates the call and recognizes HaNoar HaOved veHaLomed as its sister movement.

  HDNA machanot and members call on NOAL members to fill shaliach positions

  HDNA works to actively engage with NOAL regarding ideological directions and new (joint) movement ventures in Israel and the diaspora towards in the creation and actualization of a Zionist-Chalutzic enterprise.

  HDNA calls on its members to continue doing movement work during Shlav Hachshara Gimel by making aliya and taking central roles in NOAL projects including rikkuz and hadracha.

  We call on HD movements from around the world to recognize NOAL as their sister movement.

  קיר החברות בין התנועות בקן רמב"ם, ראשון לציון.

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!