שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  הסכם ציפיות הדדי לקראת המסע לפולין

  לא מפזרים, מדריכים!

  נהלי הרשמה למסע לפולין

  21 באוגוסט 2016 / מאת יוני בן דור

  צוות המסע כולו נערך חודשים לקיום מסע איכותי, משמעותי ובטוח - אך לא נוכל לעשות כל אלה ללא שותפות מלאה וגבוהה עם חניכנו. לכן נכתב קובץ תיאום ציפיות לחניכים ולחניכות המעוניינים לצאת למסע לפולין.

  ומי מוזמנ/ת לצאת עם התנועה למסע?

  • חניכ/ה שמאוד רוצה לצאת.
  • חניכ/ה שת/יהיה מסוגל/ת לעמוד בתכני המסע
  • חניכ/ה שרופאו/ה אישר/ה בכתב את כשירותו/ה הפיזית.
  • חניכ/ה שכשיר/ה למסע בהיבט הנפשי, הרגשי (אם יהיה צורך ,בהכרעת פסיכולוג המשלחת), מי שמטופל/ת רגשית /נפשית מחויב/ת באישור המטפל האישי שלו/ה.
  • חניכ/ה שפעיל/ה מזה זמן בתנועה.
  • חניכ/ה שחבר/ה בקבוצה תנועתית – חברות פעילה בתנועה.
  • חניכ/ה שמודרכ/ת הדרכה ממשית בתנועה.
  • חניכ/ה שמאפשר/ת פעילות תוכן בסביבתה/ו.
  • חניכ/ה שמקבל/ת את מדריכה/ו ומדריכה/ו מקבל אותה/ו.
  • חניכ/ה שהמדריכ/ה שלו/ה -לאחר הכרות עמוקה – יכול/ה ומוכנ/ה "לקחת עליו/ה אחריות" ולהחזירו/ה בשלום הביתה!
  • חניכ/ה שמדריכו/ה למד אותו/ה, מכיר אותו/ה, שוחח/ה אתו/ה שיחות עומק. סיכמ/ה אתו/ה את שנדרש (השיחה תסוכם בכתב ותכניה ישמרו אצל מרכזי המשלחות)
  • חניכ/ה ששומר/ת ושמר/ה מרחק מסמים, אלכוהול, אלימות ופשע.
  • חניכ/ה ששני הוריו/ה אישרו יציאתו/ה למסע.
  • חניכ/ה שמשתתפ/ת בתהליך ההכנה במלואו (פעולות ,סמינרים וביקור בתערוכה) – השתתפות פעילה ומעמיקה (משתתף לא רק נוכח).
  • חניכ/ה שנרשמ/ה בזמן והעביר כנדרש את כל פרטיו וחובותיו.
  • חניכ/ה שמותרת יציאתו/ה מהארץ ומחזיק/ה דרכון בעל יתרת חודשים (6 חודשים אם גילו מתחת לגיל 18 ושנה אם גילו מעל 18)
  • חניכ/ה שישתתפ/ה בצורה מלאה בכלל הסמינרים.
  • חניכ/ה שהתנהגותו/ה נאותה ותנועתית.
  • חניכ/ה שישתתפ/ה בתדרוך קב"ט משרד החינוך ובשמיעת עדות בכנס בתל אביב
  • חניכ/ה שישתתפ/ה בתדרוך בטחון, בטיחות ובריאות שיבוצע ע"י מדריכ/ת קבוצתו.
  • חניכ/ה שעמד/ת בדרישות הרישום.
  • חניכ/ה שעלות יציאתו מסובסדת (שעמד בקריטריונים) ורק לאחר שהוכיח גיוס עצמי ממשי.
  • חניכ/ה ששילמ/ה תשלום בפועל (ניתן בתשלומים דחויים ) עד המועד האחרון שיפורסם.
  • חניכ/ה שמבינ/ה שאי עמידה באחת או יותר מסעיפים אלו תימנע יציאתה/ו למסע או תוספק במהלכו.
  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!