שליחת כתבה


אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

ביטול הוראות תשלום והחזרים

עוד יש מקום לחלומות גדולים

אוהל ט' באב

30 באוגוסט 2017

נרשמתם לפעילות ואתם צריכים לבטל? כל מה שצריך לדעת על מדיניות ההחזרים

הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.

 1. לבקשות החזר כספי יש לפנות לאתר התשלומים בכתובת noal.org.il ובו להיכנס לדף "היסטוריית תשלומים". בדף זה יש לבחור את האירוע/ מפעל עליו מתבקש ההחזר ולמלא את טופס בקשת ההחזר ע"פ ההנחיות באתר. לתמיכה טכנית, ניתן לפנות למוקד התמיכה הטכנית: 03-5125888, בימים א׳-ה׳ בשעות 16:00 עד 22:00 וביום ו' בשעות 8:00 עד 13:00.
  הוראה זו מתייחסת הן לתשלומים שבוצעו באשראי והן לתשלומים שבוצעו במזומן. יידוע המדריכים אינו מהווה בקשת החזר, יש להגיש בקשה באתר או בטלפון ככתוב לעיל.
 2. החזרים כספיים יוענקו בכפוף ללוחות הזמנים שלהלן:
 • במקרה של בקשה שתתקבל במוקד ההחזרים עד 5 יממות (120 שעות) לפני מועד תחילת הפעילות- יבוצע באופן אוטומטי החזר כספי מלא של מחיר הפעילות ע"י מערכת התשלומים.
 • במקרה של בקשה מוצדקת שתתקבל במוקד ההחזרים פחות מ-5 ימים (120 שעות) לפני מועד הפעילות ועד 72 שעות לפני מועד הפעילות – יבוצע החזר בגובה של 80% ממחיר הפעילות באופן אוטומטי.
 • בקשות החזר שתתקבלנה פחות מ-72 שעות לפני מועד האירוע לא יענו אלא במקרים בריאותיים ובצירוף אישור מרופא.
 • במקרה שהפסיק החניך את המפעל במהלכו, בין אם משום שהורחק בין אם מרצונו החופשי, לא יפוצה בהחזר כספי כלשהו.
 • במקרה של הפסקה מסיבות בריאותיות, יבחן ויישקל החזר כספי חלקי בהתאם למשך השהות במפעל על-פי נוהל ההחזרים של התנועה ובהתאם לנסיבות.
 • לא יהיה שינוי במחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול, אורכו ו/או תוכניתו בגין תנאי מזג אויר למעט מקרים קיצוניים ועל פי שיקול הדעת של התנועה.
 • בכל מקרה, בקשות להחזר יש להגיש רק עד 7 ימים מתום המפעל.
 1. בקשת החזר תטופל תוך 30 ימי עבודה ממועד בקשת ההחזר. ביצוע ההחזר בפועל יתקיים במועד שידור האשראי הקרוב ביותר לסיום הטיפול בבקשה.
 2. בכל מקרה, החזר יינתן רק לאחר סיום הפעילות ולא לפני כן.
 3. במידה והפעילות תבוטל ע"י התנועה- יבוצע החזר מלא בתוך 30 יום. במקרה זה אין צורך בפניה למוקד ההחזרים.
 4. החזר כספי של דמי חבר שנתיים ("מיסי קן") בגין סיום השתתפות של חניך בפעילות השוטפת בקן, יטופלו ע"פ המפתח הבא: התאריכים בסעיף זה מתייחסים לשנה בה התבצעה הפעילות
 • בקשות שתתקבלנה עד 21 יום ממועד תשלום דמי החבר- יינתן החזר כספי מלא.
 • בקשות שתתקבלנה עד לתאריך 30/11 – יינתן החזר בגובה 80% מעלות דמי החבר.
 • בקשות שתתקבלנה עד לתאריך 30/01 – יינתן החזר בגובה 60% מעלות דמי החבר.
 • בקשות שתתקבלנה עד לתאריך 30/03 – יינתן החזר בגובה 40% מעלות דמי החבר.
 • בקשות שתתקבלנה עד לתאריך 30/05 – יינתן החזר בגובה 20% מעלות דמי החבר.
 • לאחר תאריך 30/05 לא יינתן החזר עבור דמי חבר.
 • כמו כן תהיה התייחסות בכל מקרה לגופו לקריטריונים הבאים: אישור רכז הקן את סיום השתתפותו של החניך בפעילות הקן, נסיבות הפסקת ההשתתפות.
 1. במקרה של בקשת החזר עבור הרשמה לתנועה (תשלום משותף אחד עבור דמי החבר ועבור כלל המפעלים בשנה) יינתן החזר על גובה דמי החבר ע"פ המפורט לעיל וכן החזר מלא עבור המפעלים שלא התקיימו עדיין במועד בקשת ההחזר, למעט מפעל שמועדו פחות מ-5 יממות (120 שעות) ממועד בקשת ההחזר ואז נפעל ע"פ התנאים המפורטים בסעיף 3.
 2. החזר על תשלומים שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח. תשלומים שבוצעו במזומן או בצ'ק יבוצעו באמצעות צ'ק לפקודת הורה החניך או העברה בנקאית.
  שינוי ו/או ביטול הפעילות ע"י התנועה
 3. ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מספר נרשמים, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה התנועה, את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעת התנועה. התנועה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי. במקרה של ביטול מלא של הפעילות, תהיה זכאות להחזר מלא כמפורט בסעיף 6 לעיל.
שליחת כתבה
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!