שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  החלטות מזכירות בנושא כלליות

  בוחרים לעבוד בכבוד

  פחות באלגן, יותר הדרכה

  10 באוקטובר 2018

  מזכירות חברות וחברי התנועה פונה לחברי מוסדות החניכים בבני המושבים (המעגל, מג"ע) בהצעה לקיים שיח דמוקרטי משותף על דמותה של התנועה ועל הקשר בין מעגלי התנועה. המזכירות מזמינה חניכים נוספים מהמוסדות הדמוקרטיים של כלל מעגלי התנועה להשתתף בשיח זה. מזכירות חברות וחברי התנועה קוראת לכל חניכי התנועה, ובהם גם לחניכי בני המושבים, לממש את החלטת […]

  • מזכירות חברות וחברי התנועה פונה לחברי מוסדות החניכים בבני המושבים (המעגל, מג"ע) בהצעה לקיים שיח דמוקרטי משותף על דמותה של התנועה ועל הקשר בין מעגלי התנועה. המזכירות מזמינה חניכים נוספים מהמוסדות הדמוקרטיים של כלל מעגלי התנועה להשתתף בשיח זה.
  • מזכירות חברות וחברי התנועה קוראת לכל חניכי התנועה, ובהם גם לחניכי בני המושבים, לממש את החלטת הועידה על "מפגשים בין מעגלי התנועה" במטרה לקרב בין החניכות ממגוון הקבוצות בחברה הישראלית, זאת באמצעות הרחבת ההשתתפות במפעלי התנועה המשותפים: אסיפה ישראלית, המסע לפולין, זר לנופל, האחד במאי וסמינר תנועה אחת.
  • מזכירות חברות וחברי התנועה פונה לחניכי ומדריכי התנועה לקיים מפגשים ושיחות לבירור התפקיד והאופי הייחודי של כל מעגל בתנועה, הקשר הרצוי בין החניכים במעגלים השונים והמשותף לכל חברי וחברות התנועה, ולגבש עמדה בנושא.
  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!