שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  נוהל פרסום תמונות ברשתות החברתיות ובתקשורת

  לא ניתן לאיש להרים יד על הדמוקרטיה!

  שותפים למסע

  1 בנובמבר 2018

  פירוט של נהלי התנועה המחוייבים בכל האמור בצילום ופרסום תמונות חניכים בהתחייבות לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה.

  תנועת הנוער העובד והלומד מתחייבת לפעול במלוא האחריות לשמור על צנעת הפרט של חניכיה, בהתאם ל:

  • חוזר מנכ"ל משרד החינוך (ארגון ומינהל – טכנולוגית המידע והמחשוב 3.6-3)
  • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – בו נקבע כי האדם זכאי לפרטיות בצנעת חייו
  • זכות פרטיות הילד, כפי שעוגן באמנה בינלאומית לזכויות הילד – בה נקבע כי החוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, בכבודו ובשמו הטוב.

  פרסום תמונות ברשתות החברתיות

  • במהלך פעילות התנועה מצולמות תמונות וסרטונים אשר יכול ויועלו לאתר התנועה ולרשתות החברתיות.
  • יש להקפיד על אישורי הורים לכל פעילות תנועתית, אשר מביעים הסכמה לפרסום תמונות באינטרנט וברשתות החברתיות.
  • יחד עם זאת, בכל מצב בו חניך או הורה מבקשים שתמונה תוסר, על הרכז/ת האחראי/ת לטפל בכך בהקדם ולהסיר את התמונה, גם אם ניתן אישור הורים כתוב בעבר.
  • יש להקפיד על פרסום תמונות שצולמו ב"רשות הרבים". חשוב להקפיד כי החניכים מודעים לכך שהם מצטלמים ושתמונתם עשויה להתפרסם ברשת.

  פרסום תמונות בתקשורת

  • אין לפרסם בשום מקרה, תמונות שעלולות להיות משפילות או מבזות בעבור החניכים/מצולמים – סיטואציה מביכה, גוף חשוף וכו'.
  • אין לפרסם תמונות שצולמו ב"רשות הפרט" ללא הסכמה כתובה של ההורים. רשות הפרט משמעה: בתי החניכים ומקומות אחרים שאינם פתוחים לכלל הציבור לרבות מקומות ציבוריים שבהם נהוג לשמור על פרטיות – שירותים, מקלחות, אוהל חוליה וכד'.
  • ניתן לפרסם תמונה ללא אישור ההורים בתקשורת ארצית ומקומית, במידה והיא עומדת באחד התנאים הבאים:
   • התמונה צולמה ב"רשות הרבים" – מקום ציבורי ופתוח. טיולי התנועה, מחנות קיץ, חצר הקן/סניף, שטח ציבורי, רחוב וכו'. זאת בניגוד ל"רשות הפרט" (חדר פעילות, בית, מקלחות). הנחיה זו לא תקפה במקרה ש: "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו." (מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך אירגון ומינהל, סעיף 3.6-3, 2)
   • במסגרת פעילות המונית – לא רואים את פרצופי החניכים בבירור.
   • במידה ולא מזהים את הפנים של החניכים – למשל תמונה מהגב.
  • תמונות אשר מיועדות לתקשורת הארצית יועברו אך ורק ע"י דוברות התנועה.
  • את התמונות יש לשלוח למייל הדוברות בצירוף אישור ההורים – dover@noal.org.il.
  • הנהלים לשמירה על הפרטיות חלים גם לגבי סוגים נוספים של פרסום ברמה הארצית, לרבות – קמפיין רשת, סרטי יח"צ, פלייר למפעל ארצי.

  הערות כלליות:

  • במידה והמצולמים מעל גיל 18, כל המפורט לעיל רלוונטי, כאשר נדרש אישור חתום על ידי המצולם ולא על ידי ההורים.
  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!