שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  ביטול הוראות תשלום והחזרים

  רשת בוגרי ובוגרות הנוע"ל

  פרוייקט "נלחמים בניצול ביחד"

  9 בספטמבר 2023

  נרשמתם לפעילות ואתם צריכים לבטל? כל מה שצריך לדעת על מדיניות ההחזרים

  ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמים, מזג האוויר, מצב ביטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה התנועה, את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת התנועה. התנועה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי. נדגיש כי לאור מגפת הקורונה, כל הפעילות בתנועה תבוצע בהתאמה להנחיות העדכניות של משרד הבריאות והחינוך/המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.

  1. יידוע המדריך/ה/רכז הקן/ סניף בעל-פה או בכתב אינו מהווה אישור לביטול הרשמה. רק בקשות שהתקבלו במערכת ייענו, בהתאם לנוהל ההחזרים.
  2. במקרה של ביטול פעילות ע"י התנועה לפני תחילתה, יבוצע החזר מלא, ללא צורך בהגשת בקשה, בניכוי עמלת סליקת אשראי של עד 5 ₪, ככל שהתשלום בוצע בכרטיס אשראי.
  3. לבקשות החזר כספי יש לפנות לאתר ההרשמה בכתובת noal.org.il ולבחור ב"היסטוריית תשלומים". בדף זה יש לבחור את הפעילות המבוקשת ולמלא את טופס בקשת ההחזר על פי ההנחיות באתר. יש להגיש בקשת החזר עבור כל הפעילויות המופיעות אותן מעוניינים לבטל.

  למוקד תמיכה טכנית לבקשת החזר באתר: 03-5125888, בימים א׳-ה׳ בשעות 16:00 עד 22:00 וביום ו' בשעות 8:00 עד 13:00.
  הוראה זו מתייחסת הן לתשלומים שבוצעו באשראי והן לתשלומים שבוצעו במזומן. לתשומת לבכם – יידוע המדריכים אינו מהווה בקשת החזר! יש להגיד בקשה באתר ככתוב לעיל. זהו תפקידכם, ההורים, להגיש את בקשת ההחזר במערכת.

  1. לוחות זמנים לאישור קבלת החזר בגין ביטול השתתפות:
  • ביטול עד 5 ימי עסקים לפני הפעילות מזכה בהחזר מלא באופן אוטומטי, בניכוי עמלת סליקת אשראי של עד 5 ₪.
  • ביטול של 4 עד 3 ימי עסקים לפי הפעילות מזכה בהחזר בגובה 80% באופן אוטומטי.
  • תשומת לבכם- ביטול של פחות מ-3 ימי עסקים מהמועד המתוכנן של הפעילות , לא מזכה בהחזר. במקרים בהם הביטול הוא מסיבות רפואיות, ניתן להגיש בקשה להחזר, אשר תיבחן בהתאם לנסיבות . אם ברצונכם להגיש בקשה להחזר בנסיבות כאמור, עליכם לצרף לבקשה אישור רופא.
  1. במקרה שהפסיק החניך את המפעל במהלכו, בין אם משום שהורחק בין אם מרצונו החופשי, לא יפוצה בהחזר כספי כלשהו.
  2. לא יהיה שינוי במחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול, אורכו ו/או תכניתו בגין תנאי מזג אויר למעט מקרים קיצוניים ועל פי שיקול הדעת של התנועה.
  3. בכל מקרה, בקשות להחזר יש להגיש רק עד 7 ימים מתום המפעל, בצירוף כל המסמכים הרלוונטים.
  4. בכל מקרה, החזר יינתן רק לאחר סיום הפעילות ולא לפני כן.
  5. בקשות החזר עבור דמי חבר- במקרה של הפסקת פעילות במהלך שנת הפעילות , ניתן להגיש בקשה להחזר חלק יחסי מדמי החבר השנתיים. התנועה תשיב את החלק היחסי מהתשלום השנתי , כאשר ההחזר יחושב החל מהחודש המלא הראשון הקרוב למועד הגשת הבקשה. ההחזר יהיה בגין החודשים המלאים שנותרו ממועד הגשת הבקשה ועד סוף שנת הפעילות (סוף חודש יוני), ובניכוי עמלת סליקת אשראי של עד 5 ₪, ככל שהתשלום בוצע בכרטיס אשראי.
  6. החזר על תשלומים שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח. תשלומים שבוצעו במזומן או בצ'ק יבוצעו באמצעות העברה בנקאית לחשבון הורה החניך.

  לפניות בנושא תשלומים והחזרים בלבד ניתן לפנות ל: payments.noal@noal.org.il

   

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!