שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  טיולים ומפעלים

  לוח פעילות שנתי

  בני המושבים

  הקנים הדרוזיים

  הקנים הערביים

  ירקון

  כללי

  מחוז איילון

  מחוז גליל

  מחוז דרום

  מחוז חולות

  מחוז חוף

  מחוז חיפה

  מחוז ירושלים

  מחוז ירקון

  מחוז מרכז

  מחוז מרכז - בני המושבים

  מחוז נגב

  מחוז עמקים

  מחוז צפון

  מחוז צפון - בני המושבים

  מחוז שרון

  נוער תלם

  צפון

  * תאריכי הפעילות ניתנים לשינוי. יש להתעדכן אצל המדריכים והרכזים.

  הכי חשוב - שמירה על החיים!

  מידע חשוב להורים בנושא הרשמה לטיולים ומפעלים

  השארו מעודכנים!