שליחת כתבה


נגישות
  • כלי נגישות
  • גודל פונטים
  • קו תחתון לקישורים
  • ניגודיות עם רקע כהה
  • ניגודיות עם רקע בהיר
  • גווני שחור ולבן
  • פונט קריא
  • ניווט מקלדת
הרשמה לפעילות!
אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

ההיסטוריה
של התנועה

זכות גדולה היא, לפנינו הסתדרות נוער מיוחדת במינה, מקורית, היא צמחה על קרקע ארץ ישראלית. לא שיש לה אידאולוגיה בעלת גושפנקה מקורית, אלא שהיא צמחה פרי מצבו וצרכיו של הנוער העובד שבארץ, פרי הדאגה לסבלותיו, לגורלו ולחינוכו. … היא ממזגת נוער מיוצאי פולין, מעדות המזרח, מיוצאי גרמניה, מבני המשקים. היא לא קיבלה שום דבר מן המוכן, היא ודאי לא ידעה בתחילתה אם תוכל להעלות את חניכיה למפעלים חלוציים וכיבושיים, אך מתוך שעבדה את עבודתה באמונה, מתוך שהאזינה לחיי הנוער העמל יום-יום, מתוך שפתחה לפניו אשנבים לחיי תרבות לחיי-עם, למחשבת העבודה, ליצירת האח הגדול - הצליחה להעלות את הנוער שלבים שלבים, נטעה בליבו את הכרת ערכו ורצון העפלה והביאה אותו לידי כיסופים ליצירה חלוצית וברבים מאלה שעברו בית ספר זה של הנוער העובד יכולים אנו להתברך.

ברל כצלנסון, מנהיג פועלים שהיה מדריך בוגר למדריכי התנועה מהקמתה

״אבן מאסו הבונים

הייתה לראש פינה״

(תהילים קיח, כב)
1924
הקמת הנוער העובד
1935
החלטת תנועת המושבים לשלוח את בניה להתחנך בנוער העובד
1951
הקמת חטיבות האיחוד והמאוחד של בני ובנות התנועות הקיבוציות
1959
איחוד בין ״הנוער העובד״ ל״תנועה המאוחדת״ בועידה ה- 7 ל״הסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד״
1982
חוות ההכשרה הראשונה - גרעיני נו״ב וחרמש
החלטת הנוער העובד והלומד וההסתדרות הכללית על הקמת הקנים הערביים
הקמת רשת ״מקצוע ועבודה״ להכשרה מקצועית לנערים עובדים
1987
החלטת השייח אמין טריף וההסתדרות על כניסת הנוער העובד והלומד לפעילות ביישובי העדה הדרוזית
1989
החלטת התנועה הקיבוצית על צירוף הקנים הקיבוציים למחוזות התנועה
1992
הקמת תנועת הבוגרים - מרח״ב (מחדשי רעיון החלוץ בישראל)
2000
הקמת המחדשים - חידוש הפעולה בקרב הנערים העובדים
2006
הקמת תנועת דרור ישראל על ידי בוגרים הנוער העובד והלומד

קראו עוד

כל הנושאים
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!