שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מדריכים להשתלבות והכלה

  עקרונות למדריכים – השתלבות והכלה


  מטרת ההשתלבות וההכלה של ילדים ונוער עם מוגבלות היא יצירת חברה בקן ובסניף בה יש מקום לכולם. ההשתלבות וההכלה הוא מאמץ ובחירה הדדית הן של החניכות והחניכים שמצטרפים לפעילות והן של החניכים שכבר בקן.
  ההשתלבות וההכלה הינם תהליכים מתמשכים ואינם מסתיימים בנקודת ההצטרפות. יש ללוות ולהדריך תהליך זה באופן משמעותי. (אני לא מדריך שילוב אלא  מדריך משלב ומכיל. זו פעולה מתמשכת).
  המטרות החינוכיות של השילוב בנוע"ל הינן מטרות התנועה והיעוד כפי שהוחלט. אנו מייחדים עקרונות חינוכיים אשר מגדירים את מרכז ההתמודדויות בבואנו להתמודד על שילוב שוויוני, ציוני וחברתי.

  כלים למדריכים

  חניכים ומדריכים מספרים

  הכרת המוגבלויות ודגשים להדרכה להכלה והשתלבות

  השארו מעודכנים!